Zum Inhalt springen
Aanvraaglijst
 1. Beginpagina
 2. Gegevensbescherming

Gräper Privacyverklaring

Gräper geeft hoge prioriteit aan de bescherming en beveiliging van gegevens van klanten. De bescherming van uw persoonsgegevens tijdens al onze bedrijfsprocessen is voor ons daarom van groot belang.
In deze privacyverklaring staat beschreven welke informatie op onze website door uw bezoek wordt vastgelegd en hoe deze informatie wordt gebruikt. Deze verklaring geldt echter niet voor websites van andere bedrijven die een link naar deze website van Gräper bevatten of waarnaar links op onze website verwijzen.
Uw gegevens worden overeenkomstig de geldende privacyvoorschriften uitsluitend gebruikt voor het doel dat met het verzamelen is verbonden en om onze eigen bedrijfsbelangen rechtmatig te kunnen behartigen, met name die van de gegevenstechnische administratie.
Enkel wanneer u ons vooraf daartoe toestemming heeft gegeven, gebruiken wij deze gegevens ook voor productgerelateerde enquêtes en marketingdoeleinden.
Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan overheidsinstellingen in het kader van dwingende rechtsvoorschriften.
Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan particuliere derden.

Onze medewerkers zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht en de naleving van de geldende privacyvoorschriften.

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u welke persoonsgegevens worden verzameld bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, bijv. naam, adres, e-mailadres of gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke volgens art. 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:
Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG
Ida-Gräper-Weg 1
26197 Ahlhorn, Duitsland
Tel.: +49 (0)4435 / 303-0
info@graeper-gruppe.de

Directeur van de persoonlijk aansprakelijke vennoten: Dr. Ralf Jungblut, Jens Peters

Onze functionaris gegevensbescherming, de heer Babak Geller, is als volgt bereikbaar:
Babak Geller
Functionaris gegevensbescherming
PIQMA
Vogelsanger Weg 8
50354 Hürth, Duitsland
Tel.: + 49 / 22 33 / 405 45 01
E-mail: info@piqma.de

(3) Indien u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, zullen de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons worden opgeslagen om uw verzoek te kunnen verwerken. De in dit verband verzamelde gegevens wissen wij zodra de opslag niet langer nodig is, mochten er wettelijke bewaartermijnen gelden, dan beperken wij de verwerking.

(4) Indien wij voor bepaalde functies van onze website gebruik maken van externe dienstverleners of uw gegevens willen gebruiken voor reclamedoeleinden, informeren wij u hieronder in detail over de bijbehorende procedures. Daarbij noemen wij ook de vastgelegde criteria van de opslagduur.

§ 2 Uw rechten

(1) Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u ten opzichte van ons de volgende rechten:

 • Recht op inzage

 • Recht op correctie en verwijderen

 • Recht op beperking van de verwerking

 • Recht op bezwaar tegen de verwerking

 • Recht om gegevens over te dragen


(2) U heeft tevens het recht om bij een autoriteit persoonsgegevens bezwaar te maken tegen de verwerking door ons van uw persoonsgegevens.

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoek van onze website

(1) Bij uitsluitend informatief gebruik van de website, als u zich dus niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij enkel de persoonsgegevens die uw browser doorgeeft aan onze server. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te kunnen garanderen (rechtsgrond is art. 6 lid 1, punt f AVG):

 • IP-adres

 • Datum en tijdstip van het verzoek

 • Tijdzoneverschil t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)

 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)

 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode

 • Hoeveelheid verzonden gegevens

 • Website waar de aanvraag vandaan komt

 • Browser

 • Besturingssysteem en zijn interface

 • Taal en versie van de browsersoftware


(2) Tijdens uw gebruik van onze website worden bovengenoemde gegevens verzameld, maar ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de door u gebruikte browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, waardoor degene die de cookie heeft geplaatst (in dit geval wij) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer achterlaten. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hieronder worden uitgelegd:

b) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u de browser sluit. Daartoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee de verschillende browserverzoeken tot de gecombineerde sessie kunnen worden herleid. Daardoor kan uw computer herkend worden als u naar onze website terugkeert. Session cookies worden gewist als u uitlogt of de browser sluit.

c) U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bijv. third party cookies of alle cookies weigeren. Wij maken u erop attent dat u in dat geval mogelijk geen gebruik kunt maken van alle functies van deze website.

d) Wij maken gebruik van cookies om een volgend bezoek van u te kunnen herkennen indien u een account bij ons heeft. Anders zou u bij elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

g) De gebruikte flash cookies worden niet door uw browser geregistreerd maar door uw flash plug-in. Daarnaast gebruiken wij HTML5 storage objects die op uw computer worden opgeslagen. Deze objecten slaan de benodigde gegevens ongeacht de door u gebruikte browser op en hebben geen automatische einddatum. Indien u niet wilt dat flash cookies worden verwerkt, dient u een add-on te installeren, bijv. „Better Privacy“ voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash Killer cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5 storage objects voorkomen door uw browser in de privémodus te gebruiken. Daarnaast adviseren wij om regelmatig uw cookies en de browsergeschiedenis handmatig te wissen.

§ 4 Aanvullende informatie omtrent privacybescherming

Deze website gebruikt Matomo, een webanalyseplatform, om het gedrag van bezoekers te analyseren. In tegenstelling tot andere web analytics tools maakt Matomo geen gebruik van cookies.
Matomo verzamelt en verwerkt gegevens zoals het IP-adres van de bezoeker, de gebruikte browser, het apparaattype, de bezochte pagina's en de tijd die op de pagina's wordt doorgebracht. Deze gegevens worden anoniem geanalyseerd en geaggregeerd om ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag en om onze website te optimaliseren.
Omdat Matomo geen cookies gebruikt, worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen of doorgegeven aan derden. Het IP-adres wordt geanonimiseerd door de laatste twee bytes te verwijderen om ondubbelzinnige toewijzing te voorkomen.
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de verwerking van uw gegevens door Matomo op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.
Houd er rekening mee dat door het deactiveren van cookies bepaalde functies van onze website beperkt kunnen worden. Wij zorgen ervoor dat uw privacy en de bescherming van uw gegevens worden beschermd wanneer u Matomo gebruikt.
Voor meer informatie over gegevensbescherming en de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze algemene verklaring inzake gegevensbescherming.